Головна » Статті » Домашні завдання » Домашні завдання 5А

природознавство

Природознавство 5 клас УРОК 40 Дата прведення уроку

Тема: «Повітря – суміш газів. Значення повітря. Властивості повітря.».

Мета: сформувати в учнів знання про повітряну оболонку Землі та її роль у природі.

Хід уроку

Зобразити схематично колобіг води в природі та написати його складові.

Повторити :

Повітря — це чиста речовина чи суміш?

Доведіть. Які властивості повітря вам відомі?

Якими приладами користуються, щоб виміряти температуру повітря?

Подумайте :

Як довести, що повітря пружне? Як довести, що об'єм повітря збільшується від нагрівання? Чи має якесь значення для життя людини і тварин прозорість повітря? Чи має повітря масу? На ці та інші запитання ми зможемо дати відповідь під час нашого уроку за темою «Повітряна оболонка Землі. Температура та атмосферний тиск».

План (запис на дошці)

 1. Повітряна оболонка Землі — атмосфера.
 2. Властивості повітря.
 3. Температура повітря і його рух.

4. Повітря як середовище життя.

5. Тиск повітря.

6. Охорона повітря.

Вивчення нового матеріалу :,

Наша Земля оточена повітряною оболонкою, яку називають атмосферою (грец. атмос — «пара» і сфера — «куля») (Термінологічнаробота: запис терміна на дошці, його промовляння, з 'ясування етимології, семантики, орфографії). Вона захищає планету від перегрівання, надмірного охолодження, космічного випромінювання та метеоритів. Атмосфера складається з чотирьох шарів, кож­ний з яких має свою висоту, температуру та значення. Нижній шар атмосфери (висотою до 17 км) називається тропосферою. Над нею знаходиться наступний шар — стратосфера, її товщина майже ЗО км. Озоновий шар розташований на висоті 20 - 25 км і виконує захисну роль. Найвищий шар атмосфери називається іоносферою. Вона досягає висоти 100 км над Землею.

Озирніться навкруги. Де знаходиться повітря? Воно оточує нас звідусіль, заповнює всі порожнини, всі щілини в предметах. А чому ми його не помічаємо? Завдяки яким властивостям це відбувається? Ми не помічаємо цього, тому що повітря невидиме, прозоре, не має ні кольору, ні запаху, ні смаку.

Як ви гадаєте, як можна побачити невидиме повітря.

Поясніть, чому вершини гір покриті снігом, а біля підніжжя гір снігу немає?

Завдяки прозорості повітря сонячне проміння вільно проходить крізь товщу атмосфери й досягає поверхні Землі, де майже повністю поглинається ґрунтом, водами морів і океанів та інших водойм, живими організмами. Внаслідок вби­рання сонячного проміння Земна поверхня вдень нагрівається. Від теплих пред­метів на поверхні Землі нагрівається повітря. Тому шари повітря біля поверхні Землі мають вищу температуру порівняно з верхніми шарами атмосфери. У нижніх шарах атмосфери з підняттям угору на 1 км температура повітря зни­жується в середньому на 6°. Через це на висоті 7 —- 8 км навіть у теплі дні темпе­ратура може становити - 15 — - 20°.

Отже, температура повітря на різній висоті неоднакова. В зв'язку з цим пові­тря постійно рухається вертикально, тобто знизу вгору і назад: тепле повітря піднімається вгору, а холод опускається вниз. Демонстрування досліду з нагрі­тою електричною плитою та паперовою змійкою .

Повітря перебуває у газоподібному стані. Його молекули розташовані одна від одної на порівняно великих відстанях, тому ми вільно у ньому переміщуємось. Що входить до складу повітря? Повітря — це природна суміш. До його складу входять: азот, кисень, вуглекислий газ, водяна пара, незначна кількість інших газів, домішки (пил, сажа, мікроорганізми, пилок рослин тощо). Яке значення для живої природи має кисень?

Повітряна оболонка є середовищем, в якому живуть, пересуваються, добува­ють їжу представники тваринного світу, середовищем, яке використовують рослини для поширення насіння (мал. 96, ст. 91 [5]). На голих схилах гір, на дахах, на карнизах високих будинків можна побачити рослини. Як вони туди потрапи­ли?!^ — робота вітру.

Атмосфера Землі поглинає сонячні промені, і через те вдень Сонце не пере­гріває освітлену частину Землі. А вночі вона, як ковдра-невидимка, вкриває Зем­лю і запобігає надмірному її охолодженню. Про яку властивість це свідчить? Повітря має малу теплопровідність або, інакше кажучи, є поганим провідником тепла. Які у природі є пристосування тварин, наприклад у звірів, птахів, щоб зберегти тепло свого тіла? Хутряний та пір'яний покрив тіла. Як люди викори­стовують ужитті цю властивість повітря? Подвійні шибки у вікнах, хутряний та вовняний одяг, солом'яний дах у будинках в давнину тощо.

Чи має повітря масу? Повітря має масу і чинить тиск на поверхню Землі. Це явище називається атмосферним тиском. Чи відчувають люди атмосферний тиск? Ми його не відчуваємо, тому що в організмі є певні пристосування. У наших тканинах, як і в інших живих організмів, є повітряні бульбашки, тиск повітря в яких протидіє атмосферному тискові і не дає йому нас роздушити. Зміну атмо­сферного тиску відчувають і люди, і тварини, і рослини.

Прилад, яким вимірюють тиск, називають барометром. Слово «барометр» у перекладі українською мовою озна­чає «вимірник тиску». Існують ртутний та безрідинний барометри. Ртутний ба­рометр має недолік: його незручно носити із собою в походах і експедиціях. Тому для визначення атмосферного тиску користуються барометром-анероїдом. «Анероїд» у перекладі з грецької мови означає «безрідинний»: у ньому ртуті немає. Основна частина анероїда — металева коробочка, вставлена в корпус приладу. З цієї коробочки викачане повітря, тому її стінки дуже чутливі до змін атмосферного тиску: зі зменшенням тиску коробочка розширюється, а зі збільшенням, навпаки, стискується. За допомогою нескладного пристрою ці зміни коробочки передаються стрілці, яка й показує на шкалі атмосферний тиск. За нормальний атмосферний тиск прийнято вважати тиск атмосфери, який відповідає тискові ртутного стовпчика висотою 760 мм. Тиск повітря, більший за 760 мм рт. ст. вважається підвищеним, менший — зниженим.

Атмосфера зараз забруднена й потребує дбайливого ставлення. Як люди забруднюють атмосферу? Діяльність людини (викиди підприємствами шкідли­вих газів, виготовлення та використання аерозолів, дим від автомобільного транс­порту, тютюнопаління тощо). Яким чином люди можуть оберігати атмосферу? Насаджувати рослини, які виділяють в атмосферу кисень і підтримують її норма­льний стан, використовувати очисні споруди на підприємствах, заборонити тютюнопаління, використовувати таке автомобільне пальне, яке не забруднює атмосферу, наприклад, сонячні батареї тощо.

Виконайте в зошить

. 1. Дайте відповіді на запитання.

Що таке атмосфера і який склад повітря?

Яке значення для живих організмів має повітря?

 1. Наведіть кілька прикладів шкідливого впливу людини на атмосферу Землі.
 2. Запропонуйте заходи, які потрібно вживати для збереження атмосфери та поліпшення її стану.

Контрольна перевірка (УСНО).

 1. Що таке атмосфера і що входить до її складу?
 2. Які є властивості повітря? Наведіть приклади.
 3. Як змінюється температура шарів атмосфери з підняттям вгору?
 4. Що таке атмосферний тиск? В яких одиницях він вимірюється?
 5. Яка роль атмосфери в збереженні тепла на Землі?
 6. Які є джерела забруднення повітряної оболонки? Які з них є у вашій місце­вості?
 7. Як люди мають охороняти атмосферу?

 

Повідомлення домашнього завдання.

Опрацювати матеріал підручника, параграф 31

дати відповіді на поставлені у кінці тексту запитання.

Категорія: Домашні завдання 5А | Додав: myhalchukov (06.02.2018)
Переглядів: 70 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar