Головна » Статті » Домашні завдання » Домашні завдання 7Б

Біологія

Тема: Опора і рух. Види скелета. Значення опорно-рухової системи

План опрацювання уроку

Виконання тестових завдань (письмово)

Вибрати одну або декілька правильних відповідей.

1.   Мальпігієві судини мають:

А            карась                        В колорадський жук

Б            павук-хрестовик                   Г ропуха

2.   Тулубові нирки мають:

А            амфібії                                    В риби

Б            рептилії                                 Г птахи

3.   Тазові нирки мають:

А            амфібії                                   В ссавці

Б            кишковопорожнинні                       Г птахи

4.   Сечовий міхур відсутній у:

А            риб                                         В птахів

Б            амфібій                                  Г рептилій

5.   Скоротливі вакуолі мають:

А            гідра                                       В медуза

Б            амеба                          Г губка

6.   Полум’яні клітини є частиною:

А            метанефридій                                    В зелених залоз

Б            протонефридій                     Г мальпігієвих судин

7.   У плазунів із сечового міхура продукти обміну видаляються через:

А            клоаку                                   В сечоводи

Б            сечовидільний канал                       Г мальпігієві судини

Метод «Загадковий диктант».

Вибрати правильні твердження, які стосуються будови та функцій органів виділення. У разі правильного виконання завдання учні визначать основне поняття сьогоднішнього уроку.

Р    Усі одноклітинні тварини мають скоротливі вакуолі.

С   Мальпігієві судини — це трубчасті канальці, що є сліпими виростами кишечника.

У   Від кожної нирки ссавців відходить по два сечоводи, які відкриваються в сечовий міхур.

К   Амфібії мають тулубові нирки.

Е   У птахів відсутній сечовий міхур.

Х   Органи виділення комах — зелені залози.

Л   Органи виділення павуків — мальпігієві судини.

Е   Видільна система вперше з’являється у плоских червів.

В   У всіх членистоногих наявні однакові органи виділення.

Т   Кожна група тварин має свої особливості в будові видільної системи.

Функції опорно-рухової системи

•     Опорна — фіксація м’язів і внутрішніх органів.

•     Захисна — захист життєво важливих органів (головний і спинний мозоксерце та ін.).

•     Рухова — забезпечення простих рухів, рухових дій.

•     Ресорна — пом’якшення поштовхів та струсів.

Загальні принципи будови опорно-рухової системи

Опорно-рухова система містить опорні і рухові елементи. Переважно рухові елементи у тварин представлені м’язами. Скорочуючись, м’язи змінюють положення у просторі тих елементів опорної системи, до яких вони прикріплені. Саме це і спричиняє рух тварини. Та без опорних систем скорочення м’язів не може спричиняти рух. Саме тому обов’язковою складовою будь-якої такої системи є наявність і м’язів і опорних елементів.

Крім того, м’язи можуть брати участь у роботі внутрішніх органів. Так, просування порції їжі травною системою забезпечують скорочення м’язів шлунку і кишечника.

Різноманіття опорно-рухових систем

Залежно від розташування і структури опорних елементів виділяють три основні типи скелету тварин.

Зовнішній скелет представлений твердим панциром (членистоногі), який вкриває все тіло тварини ззовні. Найчастіше основою цього панцира є речовина хітин. М’язи прикріплюються до... цього скелету зсередини.

Внутрішній скелет представлений кістками (хребетні) і розташований всередині тіла тварини. В його основі лежить жива кісткова тканина, багата на сполуки Фосфору, що дозволяє йому рости без проблем.

Гідростатичний скелет представлений порожнинами, які заповнені рідиною під тиском (кільчаки). Ці порожнини і використовують як місце опори м’язи червів під час руху.

Переваги зовнішнього скелета:

•      Міцність, прикріплення м’язів і забезпечення руху, освоєння нових способів переміщення (політ).

Недоліки зовнішнього скелета:

•      Не росте разом з твариною, робить тварину беззахисною під час линяння, обмежує розміри тіла.

Переваги внутрішнього скелета:

•      Росте разом з твариною, збільшує швидкість руху тіла за рахунок значної спеціалізації окремих м’язів і їх груп.

Особливості будови скелета риби

— Хребет складається з тулубового і хвостового відділів.

— Череп утворений великою кількістю кісток.

— Є скелет плавців.

Особливості будови скелета амфібій

— Будова хребта: шийний відділ (1 хребець), тулубовий (7 хребців), крижовий (1 хребець) і хвостовий (у хвостатих).

— Є скелет кінцівок і їх поясів.

Особливості будови скелета рептилій

— 5 відділів хребта: шийний, грудний, поперековий, крижовий, хвостовий.

— Рухоме з’єднання хребців у шийному відділі.

— У більшості є грудна клітка.

— Мають скелет кінцівок і їх поясів.

Особливості будови скелета птахів

— 5 відділів хребта.

— Наявність виросту грудини — кіля.

— Легкі кістки.

— Скелет кінцівок і їх поясів.

— Видозмінений скелет передньої кінцівки (крило).

Особливості будови скелета ссавців

— 5 відділів хребта: шийний (7 хребців), грудний (12–15 хребців), поперековий (2–9 хребців), крижовий (4), хвостовий.

— Череп (мозковий і лицьовий відділи).

— Скелет кінцівок і поясів кінцівок.

Заповнення таблиці

Порівняльна характеристика зовнішнього і внутрішнього скелетів

Ознака

Зовнішній скелет

Внутрішній скелет

1. Розташування

 

 

2. Прикріплення м’язів

 

 

3. Особливості будови

 

 

4. Приклади тварин

 

 

 

Домашнє завдання: За Остапченко § 33-34, стр 138-148 (читати). Пит. 5 (письмово). Підготувати проект: «Різноманітність рухів тварин».

Тема: Два типи симетрії як відображення способу життя

План опрацювання уроку

Вправа «Наведи приклад» (усно. Якщо важко дати відповідь, підгляньте в підручник, цікаву або нову інформацію можете записати до робочого зошита).

1. Наведіть приклади тварин, що мають:

а)   5 відділів хребта;

б)   зовнішній скелет;

в)   рухомо з’єднані шийні хребці;

г)   виріст грудини — кіль;

д)   7 шийних хребців.

2. Наведіть приклади тварин, що мають:

а)   тільки тулубовий і хвостовий відділи хребта;

б)   тільки 1 шийний хребець;

в)   грудну клітку;

г)   легкі кістки;

д)   добре розвинений мозковий відділ черепа.

Типи симетрії тварин

У тварин виділяють два основних типи симетрії тіла. Це радіальна (променева) симетрія і білатеральна (двобічна) симетрія. Крім того, існують тварини, у яких будова тіла несиметрична (черевоногі молюски).

У тварин із радіальною симетрією через тіло можна провести кілька площин, які будуть ділити її на дві однакові половинки. До таких тварин належать кишковопорожнинні.

У тварин із двобічною симетрією через тіло можна провести тільки одну площину, яка ділитиме її на дві однакові половинки. До таких тваринналежать хребетні, членистоногі, кільчаки.

Променева симетрія зручна для тварин, які ведуть прикріплений (поліпи) або малорухомий (медузи) спосіб життя. Вона дозволяє їм однаково ефективно ловити здобич або захищатися від хижаків, з якого б боку вони не наблизились.

Тварини з двобічною симетрією тіло зазвичай активно рухаються. Для них дуже важливо поділяти тіло на передню і задню (як наслідок цього і на праву-ліву) частини. На передній (голові) розміщені органи чуттів, які попереджають тварину про те, що чекає її попереду.

Способи пересування тварин

Існує чотири основні способи пересування тварин: повзання, ходіння, плавання, політ.Локомоція

Амебоїдний рух               Мерехтливий рух                      М’язовий рух

Повзання використовують майже всі групи тварин. Для червів це взагалі основний спосіб пересування. У членистоногих повзання часто зустрічається у гусені комах. Серед молюсків повзають переважно черевоногі. У хребетних повзком пересуваються змії, безногі ящірки і деякі земноводні.

Ходіння — теж дуже поширений спосіб пересування. Ходять усі групи тварин, які мають кінцівки або подібні до кінцівок структури. Багатощетинкові черви ходять за допомогою параподій. У членистоногих є членисті кінцівки. А серед хордових для ходіння використовуються не тільки кінцівки наземних груп, але й плавці деяких риб.

Плавання використовують майже всі тварини, які живуть у воді. Крім тих, звичайно, хто веде прикріплений спосіб життя або повзає по дну. Плавати тварини можуть різним способами. Членистоногі гребуть видозміненими кінцівками, як веслами. Черви плавають, використовуючи хвилеподібні рухи. А головоногі молюски і медузи опанували реактивний спосіб руху. Більшість водних хребетних для плавання використовують, як і черви, хвилеподібні рухи. Тільки в них хвилеподібно рухається не все тіло, а його задня третина або окремі плавці.

Активний політ змогли опанувати тільки комахи і хребетні (птахи, кажани). Але пристосування до польоту в них різні. Крила комах виникли як випини бокової частини їхнього тіла. А крила птахів і ссавців — це видозмінені передні кінцівки.

 

Домашнє завдання: Вивчити конспект. За Остапченко § 33-34, стр 138-148 (читати). Підготувати проект: «Різноманітність рухів тварин»: плавання, повзання, лазіння, стрибання, літання, планерування.

Категорія: Домашні завдання 7Б | Додав: irakachirko (14.02.2018)
Переглядів: 423 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar