Пам´ятка для батьків
 

   Шановні батьки! Пам’ятайте, що ваша сім´я – найперша і найважливіша ланка виховання, оскільки саме в ній закладається духовне ядро особистості, основи її моралі, народжуються і поглиблюються любов до батьків, сім´ї, роду, народу, до усього живого, повага до рідної мови, історії, культури. 
   Взірцем гуманних якостей маєте бути насамперед ви самі, характер взаємин у вашій сім´ї. 
   Отож: 
 - Шануйте одне одного, будьте чуйними, уникайте сварок і образ. 
 - Показуйте дітям приклад доброзичливого ставлення до інших членів сім´ї, сусідів, співробітників, а також до незнайомих людей, що потребують допомоги. Пам’ятайте: діти копіюють дії дорослих і насамперед батьків! 
 - Стежте, щоб ваші слова не розходилися з вашими справами. Молодший підліток дуже спостережливий і допитливий, і навіть невеличка фальшива нотка у сімейному оркестрі може спровокувати недовіру вашої дитини. Батькові слід узгоджувати свої дії стосовно дитини з діями її матері, матері – із діями батька. Пам’ятайте: «Якщо батько каже «так», а мати – «сяк» - росте дитина як будяк!» 
 - Будьте моральним зразком для своєї дитини. Ваші син або дочка – уже підлітки, і їм властиве критичне ставлення до ваших якостей. Тому не тупцюйте на місці, «зростайте» разом із вашими дітьми, щоб вони відчували гордість за батьків, бажання бути схожими на вас. Пам’ятайте: успіх виховання залежить від мудрого поєднання любові до дитини з вимогливістю до неї. 
 - Шануйте дитину, її гідність і почуття. Вмійте поставити себе на її місце, цікавтеся її успіхами і невдачами. Пам’ятайте: тільки з повагою до юної особистості можемо навчити її шанувати інших. 
 - Вправляйтеся зі своїми дітьми в гуманних учинках. Організовуйте їхнє життя так, щоб вони на ділі могли піклуватися про тих, хто цього потребує (молодший брат або сестра, старенькі бабуся або дідусь, хворі в сім´ї) і допомагати старшим (правильний розподіл домашніх обов’язків), щоб вони були готові допомогти своїм друзям, щоб завжди були чемними. 
 - Пам’ятайте, що, виховуючи дітей, ви виконуєте не тільки батьківський, а й громадський обов’язок. 
   Школа – ваш вірний союзник і помічник. Звертайтеся до педагогів, вони завжди відгукнуться на ваші прохання і допоможуть у вихованні дитини! 

 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО 

БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ

1. Загальні положення 1.1. Авторитет школи та вчителів у багатьох випадках визначається організацією та проведенням батьківських зборів.
1.2. Батьківські збори — форма аналізу, осмислення на основі даних педагогічної науки, досвіду виховання.
1.3. Батьківські збори — це школа виховання батьків, формуюча батьківська суспільна думка, батьківський колектив.
1.4. Батьки (особи, які їх замінюють) зобов'язані відвідувати батьківські збори, які проводить школа (із Статуту школи).
1.5. Даний документ є локальним актом щодо питань регулювання відносин між школою та батьками.

2.Мета та задачі батьківських зборів
2.1. Виховання батьків, батьківського колективу.
2.2. Формування батьківської суспільної думки.
2.3. Ознайомлення батьків із питаннями педагогіки, психології, законодавства України.

3.Види батьківських зборів
3.1. Існують такі види батьківських зборів:
• організаційні;
• тематичні;
• збори-диспути;
• звітові;
• збори-консультації;
• збори-співбесіди.
3.2. Батьківські збори, як правило, є комбінованими.
3.3. Основна частина батьківських зборів — педагогічна просвіта (батьківський всеобуч).
3.4. Батьківський всеобуч планується відповідно до:
• вимог соціуму;
• напряму роботи школи;
• вікових особливостей дітей.

4. Задачі батьківського всеобучу 4.1. Знайомство батьків з основами педагогічних, психологічних, правових знань. 4.2. Забезпечення єдності виховної взаємодії школи та сім'ї. 4.3. Узагальнення та розповсюдження позитивного досвіду виховання. 4.4. Попередження батьків про уникнення найпоширеніших помилок. 4.5. Залучення батьків до активної участі у виховному процесі.

5. Проведення батьківських зборів
5.1. Загальношкільні батьківські збори проводяться один раз на семестр за планом роботи навчального закладу.
5.2. Основні питання, які розглядають на зборах:
а) ознайомлення:
• з документами про школу;
• з основними напрямками роботи школи;
• із задачами, які стоять перед школою;
• зі звітами про роботу;
• із локальними актами;
б) обмін досвідом щодо питані виховання дітей;
в) використання знань, умінь можливостей батьків у робот з дітьми;
г) надання допомоги у вирішенні господарчих питань.
5.3. Класні батьківські зборі проводяться двічі на семестр.
5.4. Основні питання, які розглядають на батьківських зборах
• аналіз навчально-виховного процесу у класі;
• задачі, які визначають подальшу роботу;
• планування, організація діяльності щодо виконанні задач;
• підведення підсумків;
• актуальні педагогічні, психологічні, правові проблеми (батьківський всеобуч).

6. Права батьківських зборів
Батьківські збори мають право:
а) звернути увагу батьків на:
• правильне виконання рішень зборів;
• виконання п. 4 ст. 52 Закону України «Про освіту» (батьки (законні представники) навчаються, вихователі несуть відповідальність за виховання дітей, отримання ними основної загальної освіти);
• виконання Статуту школи (батьки зобов'язані виконувати Статут школи);
• обговорення питань про шкільне життя та прийняття рішень у формі пропозицій;
б) запрошувати на збори спеціалістів:
• юристів;
• лікарів;
• психологів;
• працівників правоохоронних органів;
• членів адміністрації школи;
• представників громадських організацій.
Усі пропозиції батьківських зборів розглядаються посадовими особами Закладу з наступними повідомленнями про результати розгляду, термін розгляду пропозицій — один місяць.

7. Документація батьківських зборів
7.1. На всіх батьківських зборах ведеться протокол.
7.2. Протоколи батьківських зборів:
• підписуються головою та секретарем батьківських зборів;
• зберігаються у методичному кабінеті школи та відносяться до шкільної документації;
• протоколи класних батьківських зборів зберігаються у класних керівників.
7.3. Журнал протоколів повинен бути прошнурований, пронумерований, скріплений підписом Голови батьківського комітету.
7.4. Матеріали батьківських зборів зберігаються у методичному кабінеті у папці та відносяться до шкільної документації.