Навчальний заклад додаткові освітні послуги не надає.