Кращий спосіб зрозуміти іншу людську
    істоту - це проникнення в її світогляд i 
    вміння побачити світ її очима.


                                                          А. Маслоу 


 

Здрастуйте, шановні відвідувачі сайту!

 

Для багатьох залишається таємницею, хто ж такий соціальний педагог? Спробую вам відповісти.

Соціальний педагог - це та людина в школі, діяльність якого покликана об'єднати зусилля сім'ї, школи, громадськості, для надання всебічної допомоги та підтримки в розвитку і вихованні дітей. Діяльність соціального педагога передбачає взаємодію з дітьми, у процесі соціалізації яких виникають різного роду проблеми. Спілкування з такими дітьми вимагає особливого такту і професіоналізму. Успіх дитини в школі, виховання соціально активної особистості, яка вміє приймати самостійні рішення - запорука успіху людини в житті.

Отже, метою діяльності шкільного соціального педагога є: створення сприятливих умов для особистісного розвитку дитини (фізичного, соціального, духовно - морального, інтелектуального), надання комплексної соціально - психолого - педагогічної допомоги у саморозвитку та самореалізації в процесі соціалізації, а також захист дитини (соціальна, психолого - педагогічна, етична) в його життєвому просторі.

Основні напрямки роботи соціального педагога:
1. Перевірка відвідування занять учнями.
2. Складання соціального паспорта сімей учнів.
3. Профілактичні бесіди з учнями, які знаходяться на посиленому психолого – педагогічному супроводі та їх батьками.
4. Участь в роботі Ради профілактики, адміністративних нарадах, семінари, педради і т.д.
5. Взаємодія з відповідними службами ( ЦСССДМ, ССД, КМ).
6.Допомога у розвитку індивідуальних здібностей учнів.
7.Надання соціально - психологічної допомоги та підтримки учням, батькам.
8.Охорона і захист прав неповнолітніх.
9.Вивчення умов життя і розвитку дітей, планування та аналіз результативності соціально - педагогічної роботи.
10.Соціально - правова просвіта вчителів, учнів і їх батьків, профілактика конфліктів, правопорушень.
11.Проведення благодійних акцій, надання матеріальної, соціальної, педагогічної, консультативної допомоги сім'ям.
12.Виявлення і робота з неблагополучними сім'ями.
13. Вирішення проблем сирітства та опікунства.
14.Організація відпочинку та оздоровлення дітей пільгових категорій у канікулярний період.

Отже, здійснюються заходи щодо соціального захисту дітей і соціального розвитку особистості дитини у школі.

Соціальний педагог працює з різними категоріями:
• Малозабезпечені, багатодітні сім’ї;
• Сім’ї, які знаходяться в складних життєвих обставинах;
• Учні, які знаходяться на посиленому психолого – педагогічному супроводі
• Учні, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС
• Діти - сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування
• Діти — інваліди
• Діти, батьки яких працюють за кордоном (або іншому регіоні країни)
• Діти, що мають проблеми в навчанні, труднощі в спілкуванні, адаптації
• Талановиті та обдаровані

 

В своїй соціально-педагогічної діяльності я керуюся такими основними нормативно-правовими документами:

- Конвенцією ООН про права дитини;
- Конституцією України;
- Цивільним, Сімейним, Кримінальним кодексом;
- Законом України "Про освіту";

 

Отже, соціальний педагог - це посередник між дитиною і суспільством, між сім'єю та школою.

Можна звертатися до мене в робочий час (3 поверх, кабінет соціального педагога).

Пам'ятайте: "Кожна людина - це книга, треба тільки зуміти прочитати її".

Щастя, здоров'я, радості та благополуччя Вам! Звертайтеся, буду рада допомогти та вислухати ваші побажання.