Ляльковий театр "Перші ластівки"

учні 3-А класу

Керівник гуртка: Цибульник Л.В.

Ляльковий театр - це мистетство, яке допомагає розвивати емоційну сферу, образне мислення, естетичну свідомість та творчі здібності особистості. Це веселий, захоплюючий вид мистетства. На сцені театру ляльок діти можуть побачити різноманітні вистави. Наш театр незвичайний, в ньому робота йде не тільки над виставами, а й над розвитком особистості, творчого мислення, пам'яті, уваги. Учні вчаться сприймати світ позитивно. Також він допомагає дітям вчитися презентувати себе, розуміти один одного, розвиває комунікативні навички.

Завдяки театру можна вирішувати дуже багато питань, пов'язаних з вихованням та навчанням учнів.

Пріоритетним напрямом в роботі за програмою є формування емоційно - вольової, камунікативної сфери особистості дитини, її соціальних і духовних стосунків з навколишнім світом.

Основна форма заняття:колективна.

До занять у гуртку залучають учнів, які мають бажання.

Метою гуртка є оволодіння засобами театрального мистетства, проводити розвивальну, виховну та навчальну роботу з дітьми. Створювати умови для підвищення самооцінки і оцінки дитини однокласниками, вчителями та батьками; сприяти формуванню умінь і навичок колективної роботи, умінюю утворювати образи п'єси в своїй уяві, тонко помічати властивості і характеристики дійових осіб, аналізувати і мотивізувати їх вчинки. Розв'язувати ряд творчих завдань: виховання художньої уваги, творчої ініціативи, мислення. Оволодіння дітьми правильною, чіткою, звучною мовою як засобом повноцінного спілкування, а також розкриття можливостей для самореалізації, тобто передавати свій настрій, реалізувати свої творчі здібності.

Діти повинні знати:
- початкові професійні знання акторського мистетства;
- техніку ляльковолодіння; як працювати в команді.

Діти повинні вміти
- виконувати вокальні номери в образі лялькового персонажу;
- розроблювати декорації, розуміти себе та оточуючих; творчо мислити, фантазувати.

Учні показували виставу "Зайчикова хата" у ДНЗ №92 "Світлячок" та вистави "Курочка Ряба", "Лісові пригоди" для майбутніх першокласників у 2013-2014 р.Презентація 3-А класу"